Veel gestelde vragen

Missie en waarden

De missie van S-DNA is het optimaliseren van de efficiëntie en effectiviteit van onze opdrachtgevers dat resulteert in winstgevendheid. 
Via een scherpe analyse brengt S-DNA incorrecte betalingen en onverschuldigde BTW in kaart en vordert deze terug, tot en met 5 jaar terug. Hiernaast is het via ons leveranciersnetwerk mogelijk om alle leveranciersgegevens die organisaties rijk zijn, in binnen- en buitenland te ontdubbelen en te verrijken.

De waarden van S-DNA zijn betrouwbaarheid en partnerschap. Afspraken via een heldere en korte communicatiestructuur waarin ruimte is voor vragen en suggesties en het waarborgen van geheimhouding.
Op deze manier levert S-DNA haar partners volgens afspraak.

Producten

S-DNA levert drie producten: Project Analyzer©, Monitor Analyzer© en S-DNA Consultancy. Deze drie producten zijn los van elkaar in te zetten binnen de organisatie van de opdrachtgever maar zijn tevens uitstekend op elkaar aan te sluiten.
Project
Analyzer© analyseert inkoopfacturen en leveranciersgegevens van maximaal 5 jaar terug en vordert incorrecte betalingen automatisch terug.
Monitor
Analyzer© houdt uw leveranciersinformatie in de actueel en levert periodieke rapportages inzake incorrecte betalingen.
S-DNA Consultancy levert gepaste aanbevelingen en implementeert deze volgens heldere afspraken met opdrachtgever.

Proces

S-DNA werkt via een gestandaardiseerd proces waarin de Project Manager van S-DNA afspraken coördineert. Vooruitgang van de processen en (tussentijdse) resultaten zijn 24/7 online te volgen via een beveiligd portaal, individueel ingericht voor elk van onze opdrachtgever. 

Statements Analyse (geautomatiseerd)

Periodiek openstaande posten verifiëren resulteert dat u in het bezit komt van gemiste creditfacturen en informatie over ongewenste factuurverrekeningen. Het helpt bij het optimaliseren van de cash flow, het afstemmen van leveranciersinformatie en het inzichtelijk maken van ongewenste knelpunten in processen. Hiermee wordt de verwerking van toekomstige inkoopfacturen en betalingen en informatiebeheer gestroomlijnd. 

Geautomatiseerde Statements Analyse biedt organisaties de mogelijkheid deze analyse snel, professioneel en met beperkte inspanningen uit te (laten) voeren.

ERP- en administratiesystemen

Elk financieel administratiefsysteem kan informatie uitwisselen met het onafhankelijk en intern ontwikkeld netwerk van S-DNA. Hieronder vallen onder meer: SAP, Centric, Oracle, Exact, Unit4, Basware, Microsoft Dynamics, JD Edwards.

Insights & Discovery Rapportage

Heldere inzichten en rapportages binnen Project Analyzer© en Abonnement Analyzer©. Data wordt omgezet in heldere en bruikbare statistieken. De Insights & Discovery (I&D) rapportages geven aan waar direct winst te behalen valt. I&D rapportages vereenvoudigen en stroomlijnen van processen, zoals:

  • digitaliseren van factuurverwerking,
  • samenvoegen tot een Financial Shared Service Center,
  • vergelijken van administraties,
  • migreren of updaten naar een nieuw ERP- of administratiesysteem.

Recovery Audit / Analyse op Dubbele Betalingen

Een recovery audit is een zogenoemd "na-de-transactie-event". Zodra een mogelijke incorrecte betaling wordt geconstateerd, wordt aanspraak gemaakt om de te veel betaalde bedragen terug te vorderen en daarmee de winstgevendheid te vergroten. Project Analyzer© en Monitor Analyzer© zijn een Recovery Audit in de breedste zin van het woord. De diepgang van de Analyzer© zorgt ervoor dat naast dubbele betalingen, 60 aandachtspunten in de analyse worden onderzocht. Dit scherpt de bedrijfsvoering en interne controles aan. De tijdsinvestering om de te veel betaalde bedragen daadwerkelijk te corrigeren kan erg groot zijn. Echter, het netwerk van organisatiegegevens van S-DNA versnelt dit proces voor onze opdrachtgevers.

Offerte of aanvullende informatie

Neem contact met ons op via ons online formulier of via telefoonnummer +31 (0) 20 716 31 11.

          SharingDNA | S-DNA B.V.

   T.  +31 (0) 20 716 31 11 | info@s-dna.com

Veel gestelde vragen Producten Over S-DNA
Direct offerte aanvragen
Follow us on

Ontvang "Coffee Notes", News about Mastering Administrative Data